ИНСТАЛИРАНЕ И ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА MT4

Научете как да настроите платформата и се запознайте с основните характеристики: Монтаж и откриване на сметка, вход и промяна на езика, прозорец Market Watch, нови графики, свойства на графиките и времеви рамки.

ПОРЪЧКИ И ПРОЗОРЕЦЪТ НА ТЕРМИНАЛА

Отваряне, затваряне и променяне на поръчки, прозорецът на терминала, история на сметката, доклади, сигнали и допълнителни опции.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ

Чакащи поръчки, плаващ стоп и промяна на показването на печалбата.

ДОБАВЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ ГРАФИКИТЕ

Използване на обекти, добавяне на показатели, линии за помощ, редактиране и изтриване на обекти.

СВОЙСТВА

Някои много важни конфигурационни характеристики: Показване на дефиниции, трендове, профили.