Instalacja i podstawy MT4

Dowiedz się jak skonfigurować platformę i zapoznać się z głównymi funkcjami programu: instalacja i otwieranie konta, logowanie się i zmienianie języka, Podgląd Rynku, nowe wykresy, właściwości wykresów i ramy czasowe.

Polecenia i ekran terminala.

Otwieranie, zamykanie i modyfikacja zamówień, ekran terminala, historia rachunku, raporty, alerty i dodatkowe opcje.

Używanie rodzajów zamówień

Polecenia oczekujące, polecenie typu trailing stop, zmiana wyświetlania zysku.

Dodawanie wskaźników do Grafów

Używanie obiektów, dodawanie wskaźnikow, linie pomocnicze, edycja, usuwanie obiektów.

Właściwości

Kilka ważnych opcji konfiguracji: wyświetlanie definicji, wzory, profile